วิธีการจองเรือ

วิธีการจองเรือ 

1.ท่านต้องระบุวันในการเดินทางให้ทางบริษัท

2.ระบุจำนวนคนให้กับทางบริษัท

3. เมื่อได้ตามข้างต้นแล้วทางบริษัทจะส่งหมายกำหนดการและรายการให้อาหารแก่ท่าน


เพื่อเราจะได้จัดอาหารเครื่องดื่มพนักงานต้อนรับไว้ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านสะดวกและมีความสุขที่สุดตลอดการเดินทาง

Visitors: 21,736